Seznam članov

Želite postati naš član, prijavite se lahko tukaj.

Člani (stanje na dan 13. 6. 2018):

10001 Marjan Laznik
10002 Milko Linec
10003 Ivan Šlosar
10004 Suzana Pomer
10005 Tine Zorec
10006 Tomislav Maleš
10010 Nina Šegula
10013 Mojca Šoštarič
10015 Marjan Andric
10016 Snežana Minič
10017 Mirko Hertiš
10019 Radigoj Kozjek
10020 Karolina Donža
10023 Mojca Cimerman
10025 Bojan Cupar
10026 Ines Gotal Kolarič
10027 Zmago Rafolt
10029 Martina Trojer
10032 Slavko Rajh
10035 Dušanka Mlakar
10036 Breda Jurečko
10038 Mira-Nina Senekovič
10044 Mihael Elvič
10046 Ferdinand Auer
10047 Ivo Pufič
10048 Zdravko Šelih
10049 Tadej Ačko
10053 Mateja Mazgan
10054 Maja Waiss
10055 Natalija Vrecl
10058 Milenka Vindiš
10066 Robert Kaiser
10073 Zoran Kolbl
10077 Ivan Kočar
10079 Branko Grubelnik
10080 Kristian Čorba
10084 Marjan Kocjančič
10085 Mojca Cvirn
10087 Tomaž Grubelnik
10088 Gero Angleitner
10089 Neno Cekič
10091 Danijel Kosec
10092 Denis Vurcer
10093 Matjaž Duh
10103 Miha Kacafura
10104 Aleksander Papec
10111 Karmen Poplas Juvan
10116 Matija Varl
10120 Bojan Nedok
10123 Miran Jeza
10130 Apolonija Marolt
10135 Darko Novak
10136 Zoran Muhič
10137 Slavko Neral
10139 Tomaž Kurbus
10143 Stanislav Jankovič
10145 Uroš Neral
10147 Suzana Visočnik
10148 Aleš Eržen
10151 Aleš Rožmarin
10155 Majda Jerenec
10156 Daniela Ružič
10157 Margit Krivec
10158 Barbara Točaj
10159 Magda Dokl Založnik
10160 Mateja Mirt
10161 Tina Curk
10162 Sandra Blažič
10163 Boro Brumen
10164 Franc Prelog

Člani, ki  v prejšnjem letu niso plačali članarine in je niso plačali do 30.januarja tega leta, so bili (ali bodo) avtomatično izbrisani iz članstva.

Članarina (20 EUR) se plača za tekoče leto, torej od 1.1. – do 31.12. 
Rok za plačilo: novi člani
morajo vplačati članarino v 15 dneh od vpisa oz. najkasneje do 28. februarja, stari člani do 28.2.

Član, ki ni plačal članarine za preteklo leto, mora, v kolikor želi ostati član še naprej, plačati članarino za preteklo in tekoče leto! Rok za plačilo je zadnji dan februarja tekočega leta, po tem datumu se smatra, da ne želi več biti član in se ga izbriše iz evidence članstva.

Legenda: rdeča številka pomeni, da član še nima izkaznice (pošljite svojo fotografijo ali se pridite fotografirat!!!)

Če ste “zeleno označeni” in še nimate članske izkaznice – izkaznica je izdelana in jo lahko prevzamete na sedežu društva.